Strona główna Poradnik mieszkaniowy Czym jest Księga Wieczysta?

Czym jest Księga Wieczysta?

dodano: 2012-01-05 01:04:17, kategoria: Poradnik mieszkaniowy

Każdy z nas słyszał choć zapewne o „Księgach wieczystych”. Nie wszyscy jednak dobrze zdajemy sobie sprawę czym owe księgi są. Tymczasem rozważając zakup nowego mieszkania wiedza ta będzie nam bardzo potrzebna.

Czym jest Księga Wieczysta?

Najprościej mówiąc, księga wieczysta to źródło informacji, zawierające dane dotyczące stanu prawnego nieruchomości. To zwarte w niej zapisy pozwalają jednoznacznie ustalić komu i jakie prawa do danej nieruchomości przysługują. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że księga wieczysta zakładana jest dla:

- nieruchomości
- własnościowych praw spółdzielczych do lokali mieszkalnych
- praw spółdzielczych do lokali użytkowych
- prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej

Księgi wieczyste prowadzone są przez wydziały wieczystoksięgowe sądów rejonowych, odpowiednich dla lokalizacji danej nieruchomości. Księga posiada trzy zasadnicze cechy:

- Jawność - każdy ma do niej dostęp i może przeglądać ją w obecności pracownika sądu

- Domniemanie zgodności – sąd uznaje prawa do nieruchmomości zapisane w księdze za obowiązujące. Jeżeli jakieś prawo nie jest w niej ujęte, sąd uznaje je za nieistniejące.

- Zasada rękojmi wiary publicznej - Trzecią i najważniejszą dla obrotu nieruchomościami cechą jest zasada rękojmi wiary publicznej. Oznacza ona, że jeżeli zakupimy nieruchomość od osoby wpisanej do księgi wieczystej, jako właściciela, stajemy się właścicielem nawet wtedy, gdy osoba wpisana w księgę nie ma w rzeczywistości praw do nieruchomości.

Konstrukcja Ksiąg Wieczystych

Przeglądając księgę wieczystą musimy zwrócić uwagę na cztery działy, w których zawarte są odpowiednio informacje obejmujące:

I - przeznaczenie nieruchomości
II- oznaczenie właściciela
III- ograniczenia dotyczące dysponowania nieruchomością
IV - wpisy dotyczące hipotek

W księdze możemy odnaleźć również prawa osobiste i roszczenia. Dotyczyć one mogą np. prawa pierwokupu, prawa dożywocia, prawa najmu, roszczenie wynikające z określenia zarządu lub korzystania z nieruchomości przez współwłaścicieli, czy wieczystych użytkowników, prawa korzystania z budynku, bądź pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku.

Każda księga zawiera również akty księgi wieczystej, tj. pisma i dokumenty dotyczące nieruchomości.

Warto wiedzieć!

W związku z jawnością księgi nie możemy zasłaniać się nieznajomością wpisów, dlatego warto bacznie przyjrzeć się wszystkim zapisom, albo zwrócić się z odpowiednia prośbą do specjalisty, który pomoże nam w interpretacji spisów zawartych w księdze.

Nieruchomością nie można obracać, dopóki ta nie ma założonej księgi wieczystej. Aby założyć księgę należy skompletować następujące dokumenty:

-formularze księgi wieczystej
-zaświadczenie o położeniu i powierzchni lokalu, wydane przez spółdzielnię mieszkaniową
-postanowienie sądu znoszące współwłasność przez ustanowienie odrębnej własności lokalu,

Następnie należy zwrócić się do sądu rejonowego, który wydaje postanowienie o założeniu księgi wieczystej, o czym informuje się wszystkich zainteresowanych.

Do roku 2003 funkcjonowały jedynie księgi wieczyste w formie papierowej. Obecnie jednak, Ministerstwo Sprawiedliwości za sprawą projektu „Nowa księga wieczysta” regularnie informatyzuje księgi. Obecnie większość dostępna jest w Internecie.

Dzięki temu, dostęp do ksiąg jest nie tylko łatwiejszy, ale też tańszy, chociaż ceny podstawowych usług dalej utrzymują się na tym samym poziomie:

Opłata za wniosek o wpis – 200 zł
Wniosek o wpis o udział w prawie – 100 zł
Opłata stała za wpis dotyczący praw do nieruchomości – 150 zł
Opłata stała pobierana od wniosku o założenie księgi wieczystej i zmian prawnych dotyczących kształtu i charakteru nieruchomości – 60 zł


Tagi: księga wieczysta

Podobne artykuły:
- Krok 8 (rynek pierwotny): Podpisanie aktu notarialnego i wpis do księgi wieczystej
- Krótsze oczekiwanie na wpis do KW

Komentarze i opinie