Strona główna Poradnik mieszkaniowy Kredyt w złotówkach czy walucie obcej?

Kredyt w złotówkach czy walucie obcej?

dodano: 2011-11-30 23:25:48, kategoria: Poradnik mieszkaniowy

Takie pytanie stawia sobie w zasadzie każda osoba rozważająca podjęcie zobowiązania kredytowego. Wybór waluty w jakiej zaciągamy kredyt daje konkretne korzyści, ale także tworzy problemy. Na jaki wariant powinniśmy się więc zdecydować?

Kredyt w złotówkach czy walucie obcej?Plusy i minusy

Przede wszystkim pamiętać należy, że wzięcie kredytu we frankach, lub euro generuje większe ryzyko możliwych wahań kosztów jego obsługi. Jego oprocentowanie jest jednak niższe niż kredytów złotówkowych. Tak więc wybór waluty zaciąganego kredytu jest ściśle związany z tym, jakie ryzyko jest w stanie podjąć kredytobiorca.

Zaciągając kredyt mieszkaniowy musimy wziąć po uwagę takie czynniki jak stabilność waluty, w której zaciągamy kredyt oraz tzw. ryzyko stopy procentowej. Najpopularniejsze obecnie obce waluty kredytowe to euro i frank szwajcarski, których stopy procentowe są stosunkowo niskie, dzięki czemu, w dłuższej perspektywie można zaoszczędzić nawet kilkaset złotych przy spłacaniu rat kredytu. Ryzyko stopy procentowej, tj. potencjalny wzrost kosztów obsługi kredytu, prowadzący do podniesienia wysokości rat, występuje zarówno w przypadku kredytów zaciąganych w złotówkach, jak i obcych walutach. Ryzyko to, związane jest z określonymi zmianami gospodarczymi, które w przypadku kredytów zaciąganych na kilkadziesiąt lat są niemożliwe do przewidzenia. Dlatego też, sprawą kluczową jest gotowość do poniesienia ryzyka.

Jeżeli kurs obcej waluty wzrośnie w stosunku do złotego, wówczas wzrośnie całkowita kwota zadłużenia oraz rata kredytu. Równocześnie, w przypadku umocnienia się złotego w stosunku do np. franka szwajcarskiego i euro zadłużenie wraz za ratą zmaleje. Niestety, ponieważ (jak już wspominaliśmy) długoterminowe przewidywanie wahań kursu jest w zasadzie niemożliwe, w przypadku, gdy chcemy uniknąć zmian w kosztach obsługi kredytu i wysokości raty, lepszą opcją jest zaciągnięcie kredytu w złotówkach.

Należy również wziąć pod uwagę zmianę stóp procentowych obcych walut. W strefie euro stopy procentowe w pożyczkach międzybankowych określane są mianem EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) i obecnie są one niższe niż stopy procentowe na polskim rynku międzybankowym (WIBOR - Warsaw Interbank Offered Rate). Oczywiście, sytuacja ta może ulec zmianie, szczególnie w perspektywie kilkudziesięciu lat. W przypadku euro jednak, należy wziąć pod uwagę zmiany zachodzące w polityce unijnej i perspektywę wejścia Polski do strefy euro. W związku z tym stopy procentowe będą wyrównywane na poziomie wyższym od obecnego.

Decydując się na wzięcie kredytu w obcej walucie należy również wziąć pod uwagę ryzyko związane z różnicą kupna i sprzedaży waluty w danym banku (tzw. spread). Zwykle kredyt w obcej walucie wypłacany jest po cenie sprzedaży, natomiast wysokość raty wyliczana jest zgodnie z ceną kupna waluty. W związku z tym, różnice w kosztach kredytu mogą sięgnąć nawet kilku tysięcy złotych na samym starcie. Obecnie jednak banki coraz złotówkach zobowiązane są by umożliwić klientowi bezpośrednią spłatę kredytu w walucie, w której został on zaciągnięty. Klient nie kupuje wówczas waluty w banku, a w kantorze, gdzie różnice w cenach kupna i sprzedaży są znacznie niższe.

Warto zaznaczyć, że kantory tradycyjne wypierane są coraz bardziej przez kantory internetowe, oferujące lepsze kursy, i, co oczywiste, umożliwiające dokonanie transakcji z dowolnego miejsca. Do serwisów tego typu należy m.in. internetowykantor.pl czy walutomat.pl

Przed podjęciem ostatecznej decyzji, należałoby gruntownie przeanalizować potencjalne zyski i straty związane z wyborem danej waluty. Mimo to jednak, banki dają swoim klientom możliwość zmiany waluty w trakcie trwania kredytu. Przewalutowanie jest operacją, za którą większość banków nie pobiera dodatkowych opłat. Nie podejmujmy jednak tej decyzji pochopnie. Musimy pamiętać, że jeżeli dokonamy przewalutowania w momencie, w którym kurs waluty będzie wyższy niż w chwili gdy braliśmy kredyt, to stracimy na różnicy kursowej i de facto zwiększamy pozostałą nam do spłaty kwotę. Co więcej, trzeba wiedzieć, że przewalutowanie wiąże się to z jeszcze jednym kosztem (zwykle jest to kilkaset złotych), związanym z wpisaniem nowych parametrów hipoteki w księdze wieczystej. Pojedynczy wpis od każdej hipoteki kosztuje obecnie 200zł. Ponadto, należy opłacić podatek, który od wpisania hipoteki kaucyjnej wynosi on 19zł, a od wpisania hipoteki zwykłej - 0,1% jej wartości. Przy kredytach w walucie obcej stosuje się zwykle tylko hipotekę kaucyjną, a przy kredycie w PLN - obie hipoteki (zwykłą i kaucyjną) lub tylko zwykłą.

Do roku 2008 najpopularniejszą walutą, w której brano kredyty, był frank szwajcarski. W wyniku kryzysu finansowego i wzrostu kursu walut na przełomie lat 2008/2009, dostępność kredytów we frankach znacznie się ograniczyła. W ciągu ostatnich kilku miesięcy kryzys ten uległ pogłębieniu. Przez pewien okres na rynku dominowały kredyty w PLN. Tym niemniej, przełom roku 2009/2010 przyniósł wzrost popularności kredytów w EUR. Euro jest uważane za walutę bardziej stabilną, a stopy procentowe w EUR bardzo spadły, dzięki czemu kredyt w EUR jest bardzo atrakcyjny. Ponadto, banki chętniej udzielają kredyty w EUR, niż w innych walutach obcych, ponieważ wiążą z takimi kredytami mniejsze ryzyko. Jest bowiem bardzo prawdopodobne, że Polska za kilka lat wejdzie do strefy Euro i przyjmie tę walutę, jako własną. Wtedy kredyty w EUR - również te udzielane obecnie - przestaną być kredytami w walucie obcej i zostaną pozbawione ryzyka walutowego.


Tagi: waluta kredyt

Podobne artykuły:
- 50 dni do końca Rodziny na swoim
- Bank "zafunduje" tańsze wakacje
- Czy warto korzystać z usług doradcy finansowego?
- Dom do generalnego remontu - problem z kredytem
- Dwa miesiące spłaty i dług niższy o 40 000 zł

Komentarze i opinie