Strona główna Poradnik mieszkaniowy Krok 7 (rynek wtórny): Podpisanie umowy zakupu i ustanowienie hipoteki

Krok 7 (rynek wtórny): Podpisanie umowy zakupu i ustanowienie hipoteki

dodano: 2011-11-17 01:38:11, kategoria: Poradnik mieszkaniowy

Otrzymaliśmy już od banku decyzję o przyznaniu nam kredytu. Możemy więc spokojnie przejść sporządzenia i podpisania właściwej umowy zakupu mieszkania.

Podpisanie umowy zakupu odbywać się musi w towarzystwie notariusza, który dokona poświadczenia transakcji (Uwaga – notariusz przeanalizuje poprawność umowy, ale nie jest on z definicji osobą dbającą o interesy którejkolwiek ze stron podpisujących dokument. Jeśli więc umowa w ten czy inny sposób jest dla nas niekorzystna, ale sformułowana została poprawnie, to notariusz może nie zwrócić nam na to uwagi!).

Przy podpisaniu umowy konieczna jest oczywiście obecność nabywcy i sprzedawcy (lub ich prawnych pełnomocników), a także zebranie następujących dokumentów:

1. Aktu notarialnego poświadczającego prawo obecnego właściciela do nieruchomości (np. akt nabycia)
2. Odpisu z KW poświadczającego aktualny stan prawny nieruchomości
3. Zaświadczenie z banku potwierdzające, że nabywca otrzymał pozytywną decyzję kredytową na tę konkretną nieruchomość
4. Zaświadczenie potwierdzające, że sprzedający nieruchomość nie zalega z opłatami eksploatacyjnymi

Z podpisanym dokumentem w ręku możemy złożyć w sądzie wniosek o ustanowienie hipoteki na nabytą przez nas nieruchomość. Wniosek o wpis do KW złożyć należy w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego właściwych dla danej nieruchomości. Wraz z wnioskiem składamy jeszcze dwa dokumenty: zaświadczenie z banku potwierdzające, że nabywca otrzymał pozytywną decyzję kredytową na nieruchomość oraz oświadczenie o ustanowieniu hipoteki kaucyjnej na rzecz banku.

Sąd wyda nam zaświadczenie potwierdzające złożenie powyższego wniosku. Dołączamy do niego akt nabycia nieruchomości i przekazujemy ten komplet dokumentów do naszego banku. Po ich otrzymaniu bank uruchomi środki z kredytu i przeleje je na konto nabywcy.

Pamiętajmy jednak, że bank udzielający nam kredytu będzie pobierał od nas dodatkową opłatę w ramach ubezpieczenia pomostowego (patrz Krok 6: Ustanowienie zabezpieczeń przejściowych i założenie ROR) dopóki nie dostarczymy mu odpisu z Księgi Wieczystej potwierdzającego ustanowienie hipoteki.

Wniosek o wpis do KW złożyć należy w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowegowłaściwych dla danej nieruchomości. Czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku waha się od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy i zależny jest od ilości wniosków przetwarzanych w danej chwili przez sąd.


Tagi: umowa zakupu hipoteka

Podobne artykuły:
- Odwrócona hipoteka - czy to na pewno się opłaca?

Komentarze i opinie