Strona główna Wiadomości Czym różni się pożyczka hipoteczna od kredytu hipotecznego?

Czym różni się pożyczka hipoteczna od kredytu hipotecznego?

dodano: 2015-09-30 00:24:41, kategoria: Wiadomości

Hipoteka nieruchomości może być solidnym zabezpieczeniem zobowiązania finansowego zaciągniętego w banku lub w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. Instytucje finansowe oferują przy tym swoim klientom pożyczki hipoteczne albo kredyty hipoteczne. Czym różnią się one od siebie?

Czym różni się pożyczka hipoteczna od kredytu hipotecznego?

Różnice pomiędzy pożyczką a kredytem hipotecznym

Pomimo faktu, że pożyczka oraz kredyt hipoteczny to produkty dłużne, oferowane klientom przez banki i SKOK-i, to jednak nie można używać tych pojęć zamiennie. Podstawowa różnica, która odróżnia pożyczkę hipoteczną od kredytu hipotecznego to cel, na który udzielane jest zobowiązanie. Klient zaciągający kredyt hipoteczny powinien spożytkować pieniądze uzyskane z niego na nieruchomość, m.in. na zakup domu lub mieszkania, budowę domu, rozbudowę nieruchomości mieszkalnej itp. Z kolei, w przypadku pożyczki hipotecznej może on przeznaczyć pieniądze z banku na dowolny cel kredytowy, także taki, który nie będzie w żaden sposób związany z celami mieszkaniowymi czy samą nieruchomością.

Korzystając z pożyczki hipotecznej można sfinansować koszty zagranicznych wakacji, remontu mieszkania, zakup samochodu czy sprzętu komputerowego. Pożyczka hipoteczna najczęściej jest udzielana również na niższą kwotę niż kredyt hipoteczny.

Upraszczając definicję obu produktów kredytowych, pożyczka hipoteczna przeznaczona jest najczęściej dla klientów posiadających już własny dom lub mieszkanie, które będzie stanowiło zabezpieczenie spłaty zobowiązania finansowego, zaś kredyt hipoteczny adresowany jest do klientów, którzy nie mają lokalu mieszkaniowego i chcą go nabyć za pieniądze pozyskane z banku.

Różnice pomiędzy kredytem a pożyczką hipoteczną mogą dotyczyć także zakresu i liczby formalności, jakich dopełnić musi odpowiednio kredytobiorca lub pożyczkobiorca. Przy kredycie mają one znacznie szerszy zakres, bowiem proces weryfikacji potencjalnego kredytobiorcy musi być bardziej szczegółowy, aby bank mógł zredukować ponoszone przy udzielaniu kredytu hipotecznego, ryzyko kredytowe.

W przypadku kredytu z uwagi na bardziej skomplikowane formalności i proces kredytowy, ostateczna wypłata środków finansowych - w całości lub w transzach, klientowi lub osobie sprzedającej mu mieszkanie lub dom, trwa dłużej niż w odniesieniu do pożyczki hipotecznej.

Kwota pożyczki hipotecznej z reguły jest znacznie mniejsza niż kredytu hipotecznego. Zadaniem kredytu jest pokrycie kosztów np. zakupu mieszkania o wartości kilkuset tysięcy złotych. Pożyczka hipoteczna zwykle opiewa na sumę około kilkunastu lub kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Sprawdź ofertę kredytu hipotecznego: http://raiffeisenpolbank.com/klienci-indywidualni/kredyty/elastyczny-kredyt-domowy. Kredyt hipoteczny można zaciągnąć w ramach programu preferencyjnych dopłat z budżetu państwa - „Mieszkanie dla Młodych”, o ile kredytobiorca spełnia wszystkie związane z tym warunki.

Podobieństwa produktowe

Zarówno kredyt hipoteczny, jak i pożyczka hipoteczna to produkt finansowy dłużny, który zabezpieczony jest hipoteką ustanowioną na nieruchomości. W związku z takim zabezpieczeniem klient jest zobowiązany złożyć wraz z wnioskiem o kredyt lub pożyczkę hipoteczną, odpowiednie dokumenty dotyczące nieruchomości. Wśród nich znajdzie się:

- akt notarialny nabycia nieruchomości,

- odpis z księgi wieczystej,

- wycena nieruchomości.

W zależności od banku pożądany komplet dokumentów może być zupełnie inny przy wnioskowaniu o pożyczkę lub kredyt hipoteczny. Niemniej, w obu przypadkach konieczne będzie ustanowienie zabezpieczenia w postaci wpisu hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości na rzecz banku. Jeśli klient zaprzestałby spłaty kredytu, bank może dochodzić swoich wierzytelności z przedmiotu zabezpieczenia. Może przejąć mieszkanie klienta i sprzedać je, uzyskując z tego tytułu całkowitą lub choćby częściową spłatę kredytu bądź pożyczki hipotecznej.


Tagi:

Podobne artykuły:
- Inwestuj z domu! Jak wybrać odpowiednią strategię inwestowania na Forexie?
- 50 dni do końca Rodziny na swoim
- Apartamenty jako lokata kapitału
- Bank "zafunduje" tańsze wakacje
- Banki wycofują się z kredytowania prowizji

Komentarze i opinie