Strona główna Wiadomości Księgi wieczyste - źródło wiedzy o nieruchomościach

Księgi wieczyste - źródło wiedzy o nieruchomościach

dodano: 2016-10-28 06:52:56, kategoria: Wiadomości

Jeśli planujesz transakcję kupna-sprzedaży nieruchomości, sprawdź właściwą księgę wieczystą!

Księgi wieczyste – co to?

Księgi wieczyste – w innych państwach nazywane księgami hipotecznymi albo gruntowymi – są rejestrami, ustalającymi ogół praw rzeczowych (przede wszystkim praw własności) na nieruchomościach. Są one urzędowe i jawne. Opisują one stan prawny takich nieruchomości, jak mieszkania, domy, działki budowlane i grunty, a także spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania.

Co w nich znajdziemy?

W każdym przypadku prezentują identyczny zestaw informacji, które podzielone są na cztery działy. W pierwszym dziale znajduje się oznaczenie nieruchomości oraz wpisy praw związanych z jej własnością. Dział drugi zawiera wpisy dotyczące własności użytkowania wieczystego. Wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością, a także użytkowaniem wieczystym wykazane są w trzecim dziale. Znajdują się w nim również wpisy, które dotyczą innych praw i roszczeń (z wyłączeniem hipotek). Natomiast dział ostatni dotyczy założonych na nieruchomościach hipotek.

Zasady rządzące księgami wieczystymi

Księgi wieczyste (ksiegi-wieczyste.org) opierają się głównie na dwóch zasadach: jawności materialnej oraz powszechnej ich jawności. Zgodnie z zasadą jawności materialnej domniemywa się, że prawa w nich wskazane odzwierciedlają rzeczywisty stan prawny. Zaś zasada powszechnej jawności ksiąg podkreśla, że każdy – niezależnie od tego, jaki ma własny interes prawny – może mieć w nie wgląd. Nie można więc zasłaniać się niewiedzą na temat zawartych w księgach wpisów lub wzmianek.

Niedopuszczalne jest też powoływanie się na nieznajomość treści ksiąg wieczystych, by uchronić się przed ewentualnymi roszczeniami osób, których prawa w księdze zostały wskazane. W konsekwencji każdej transakcji związanej z nieruchomościami powinna towarzyszyć weryfikacja treści odpowiedniej księgi.

Przed potencjalnymi problemami zabezpieczać powinna jednak zasada rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych. Chroni ona kontrahentów, którzy działają w dobrej wierze. Wyobraźmy sobie sytuację, gdy zawieramy umowę kupna-sprzedaży z osobą, która jest wskazana jako właściciel w księdze wieczystej. Później jednak pojawia się zupełnie inny właściciel. Jeśli potwierdzimy, że nie mieliśmy wiedzy o istniejących nieprawidłowościach, mamy szansę na to, żeby porozumienie pozostało w mocy.

Elektroniczne księgi wieczyste

Księgi wieczyste – dzięki decyzji Ministerstwa Sprawiedliwości – od 2010 roku są równie udostępniane w wersji online. Dzięki temu dostęp do nich jest jeszcze prostszy!


Tagi:

Podobne artykuły:
- Inwestuj z domu! Jak wybrać odpowiednią strategię inwestowania na Forexie?
- 50 dni do końca Rodziny na swoim
- Apartamenty jako lokata kapitału
- Bank "zafunduje" tańsze wakacje
- Banki wycofują się z kredytowania prowizji

Komentarze i opinie